FESTA Battle Tournament対戦映像

決勝

Tomoki Toyama VS Tomoki Nakano
 
3位決定戦

Tsubasa Takada VS Kenshi Maeda
 
1回戦


 • Kenshi Maeda VS Shungo Awaya

 • Soichiro Sugiyama VS Yuki Takakura

 • Tomoki Toyama VS Shunsuke Ando

 • Akira Kato VS Hiroki Katsumata

 • Tsubasa Takada VS Shun Matsuda

 • Hayato Yabuuchi VS Kazuki Morii

 • Shinnosuke Ishizaka VS Hikaru Yokota

 • Ryosuke Kawamura VS Yuwa Sakai

 • Tomoki Nakano VS Seiya Kaneko
 • Shuji Kinoshita VS Takumi Nagase
  ※機材トラブルのため映像なし

 
2回戦


 • Soichiro Sugiyama VS Kenshi Maeda

 • Akira Kato VS Tomoki Toyama

 • Kazuki Morii VS Tsubasa Takada

 • Hikaru Yokota VS Yuwa Sakai

 • Takumi Ngase VS Tomoki Nakano

 
2.5回戦


 • Tomoki Nakano VS Yuwa Sakai
 • 3回戦


  • Tomoki Toyama VS Kenshi Maeda

  • Tsubasa Takada VS Tomoki Nakano