FESTA vol.06のFreeStyle動画を公開しました。

FESTA vol.06のFreeStyle動画を公開しました。

■1st Hajime Miura

■2nd Daiki Tanaka

■3rd Atsushi Yamada

■4th Kento Muraoka
※本人希望により動画非公開

■5th Kentaro Mannen

6th:TAKA
7th:Yamato Fujiwara
8th:Ryosuke kawamura
9th:Soichiro Sugiyama
9th:Naoya Takeuchi
9th:Taiichiro Higashi
9th:Daiju Okamura
13th:Satoshi Yamanaka
14th:Naoki Uemae
15th:Shota Saga
15th:Yoshinori Kawamura
17th:Masaya Takagi
18th:Hajime Sakauchi
19th:Kazuki Morii
19th:Akira Kato
21th:Ryoto Kuroiwa
22th:Shuji Kinoshita
23th:Daigo Komiya
24th:Kenshi Maeda
25th:Sota Maeda
26th:Misaki Sato
26th:Shugo Awaya ※本人希望により動画非公開
26th:Yoshiharu Kojima
29th:Shinnosuke Saito
29th:Natsuo Mikami
29th:Daisuke Seki ※本人希望により動画非公開