FESTA vol.09のFreeStyle動画を公開しました。

FESTA vol.09のFreeStyle動画を公開しました。

■1st Yamato Murata

■2nd Yuji Aida

■3rd Fujiwara Yamato

■4th&Award Kaito Tanaka

■5th Shota Saga

6th:Akira Kato
7th:Naoki Uemae
8th:Soichiro Sugiyama
9th:Ayumu Harada
10th:Hiroki Katsumata
11th:kenta Kushiro
12th:Shuji Kinoshita
12th:Sota Maeda
14th:Kenji Nakatsuka
15th:Ryosuke Kawamura
15th:Yoshinori Kawamura
17th:Kenshi Maeda
18th:Hiratsuka Tomohiro
19th:Hayato Kobayashi
20th:Daisuke Seki ※本人希望により動画非公開