FESTA vol.11のFreeStyle動画を公開しました。

FESTA vol.11のFreeStyle動画を公開しました。

■1st Yamato Murata

■2nd Daiki Tanaka

■3rd Hiroki Katsumata

■4th Akira Kato

■5th Hajime Miura

6th:Shota Saga
7th:Naoki Uemae ※本人希望により動画非公開
7th:Daiju Okamura
9th:Yamato Fujiwara
9th:Yuji Aida
11th:Kazuya Murata
12th:Yuki Fujisawa
12th:Yuki Kurumisawa
14th:Ryosuke Kawamura
15th:Tomohiro Hiratsuka
16th:Kento Noda
17th:Tsukuba Takahashi
18th:Hiroshi Osada
19th:Toshihito Hashiba
20th:Daisuke Seki
21st:Harumichi Iwamoto